Obsługiwane zakresy AOS

Obsługiwane Zakresy AOS
Rozliczamy świadczenia medyczne we wszystkich rodzajach poradni specjalistycznych.

Rozliczenia w Ambulatoryjnej opiece specjalistycznych prowadzone są w oparciu o system JGP. Każda wizyta przypisywana jest na podstawie wykonanych procedur do odpowiedniej grupy JGP.
W zależności o rodzaju i terminu wizyty różnić się mogą taryfy rozliczeniowe. 

Obsługiwane poradnie:
•    alergologiczna
•    audiologiczna i foniatryczna
•    chirurgii dla dzieci
•    chirurgii klatki piersiowej
•    chirurgii ogólnej
•    chirurgii onkologicznej
•    chirurgii plastycznej
•    chirurgii szczękowo-twarzowej
•    chorób metabolicznych
•    chorób naczyń
•    chorób zakaźnych
•    dermatologiczna i wenerologiczna
•    diabetologiczna
•    diabetologiczna dla dzieci
•    endokrynologiczna
•    endokrynologiczna dla dzieci
•    gastroenterologiczna
•    gastroenterologiczna dla dzieci
•    genetyczna
•    geriatryczna
•    ginekologiczna dla dziewcząt
•    ginekologiczno-położnicza
•    gruźlicy i chorób płuc
•    gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
•    hematologiczna
•    hepatologiczna
•    kardiochirurgiczna
•    kardiologiczna
•    kardiologiczna dla dzieci
•    leczenia AIDS
•    leczenia bólu
•    leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
•    logopedyczna
•    medycyny sportowej
•    nefrologiczna
•    nefrologiczna dla dzieci
•    neonatologiczna
•    neurochirurgiczna
•    neurologiczna
•    neurologiczna dla dzieci
•    okulistyczna
•    onkologiczna
•    onkologiczna i hematologiczna dla dzieci
•    ortopedii i traumatologii narządu ruchu
•    ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
•    otolaryngologiczna
•    otolaryngologiczna dla dzieci
•    preluksacyjna
•    proktologiczna
•    reumatologiczna
•    reumatologiczna dla dzieci
•    transplantologiczna
•    urologiczna
•    urologiczna dla dzieci

Leave a Reply